ما همواره منتظر پیام شما دوستان هستیم. اگر سوالی داشتید یا از محصول ناراضی بودید و خواستار برگشت مبلغ هستید، حتما تماس بگیرید.
تا ۴۸ ساعت بعد از خرید برنامه و در صورت ناراضی بودن از آن، می توانید شماره کارت و علت نارضایتی را به ایمیل یا آی دی زیر بفرستید تا بعد از بررسی، ظرف ۲ دقیقه وجه برگشت داده شود.
رضایت کاربر، اولویت کار ما!
منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما دوستان هستیم.


تماس در تلگرام، ایتا و گپ: babainfo@

ایمیل پشتیبانی: teacher@babaabdad.ir

یا از فرم زیر می توانید سریعا پیام خود را برای ما ارسال کنید.